PLATİN SPONSORLUK

  • 48 m2 sergi alanı tahsis edilecektir.
  • Fuar içerisinde yapılacak olan Forum’un açılış konuşmalarında ve seçeceği bir oturumda konuşma hakkı tanınacaktır.
  • Yazılı ve görsel basında şirket logosu paylaşılacaktır.
  • Katılımcılara verilecek olan çantalarda, şirket tanıtım broşürü yer alacaktır. (Broşürler 16 sayfayı geçmemelidir, broşürlerin tasarım, baskı ve lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır)
  • Katılımcılara verilecek olan çantalarda, şirket logosu basılı taşınabilir bellekler yer alacaktır. (Taşınabilir belleklerin tasarım, baskı ve lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır.)
  • Şirkete teşekkür plaketi verilecektir.
  • Forum katılımcı listesi, şirket ile paylaşılacaktır.
  • Şirket Logosu, Forum için hazırlanacak tüm görsel ve basılı materyallerde, resmi internet sitesinde ve Marka Duvarında “Platin Sponsor” olarak yer alacaktır.
  • Foruma ücretsiz 10 giriş hakkı sağlanacaktır.