No-Dig Turkey 2018

29-31 March 2018, İstanbul Expo Center

 

“Altyapı sağlam olmadan üstyapı inşa etmek doğru değildir.” cümlesi Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin (AKATED) 18 Kasım 2011 tarihinde düzenlediği 1. Kazısız Teknolojiler Türkiye Zirvesi’nde açılış konuşması yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından dile getirilen en çarpıcı ifade idi.

Ülkemizdeki şehirleşme son otuz kırk yılda hızla artmasına rağmen şehirleşmeden maksat genellikle bina yapmak olarak algılandı. İçme suyu, atık su, doğal gaz, haberleşme, enerji, vb. altyapı hatlarının kaliteli malzemeler ve nitelikli işçilik ile döşenmesi veya onarılması için üstyapı inşaatlarında görüldüğü gibi bir atılımın gerçekleştiğini söylemek bir hayli zor.

2023 vizyonu kapsamında Devletimiz tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan Ulusal Çevre Strateji (UÇES) belgesine göre 2015 – 2023 yılları arasında içme suyu yatırım ihtiyacının 7 Milyar 872 Milyon Euro ve atık su yatırım ihtiyacı toplam 11 Milyar 582 Milyon Euro olacağı öngörülüyor.

8 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ile tüm belediyelerin ve su idarelerinin su kayıplarını azaltması yasal bir zorunluluk haline geldi. TÜİK istatistiklerine göre ülkemizdeki su kayıplarının oranı %43,6 olarak tespit edilmiş olup bu kayıpların ülke ekonomisine yıllık maliyeti 6 milyar TL’den fazladır. 2023 yılına kadar su kayıplarını azami %25 oranına indirme zorunluluğu getirilen belediyelerin ve su idarelerinin içme suyu hatları için yıllık asgari 3 milyar TL’lik teknolojik yatırım yapma ihtiyacı bulunuyor.

Yapımı halen devam eden ve 2018 yılında tamamlanması planlanan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile 7 milyar Dolar değerindeki bir yatırım da altyapı sektörünün en önemli projelerinden biri haline geldi.

Ülkemizdeki içme suyu, atık su, doğal gaz, haberleşme, enerji, vb. altyapı hatlarının geleceğine ışık tutan Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı ve Zirvesi,28-30 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yurt içinden ve yurt dışından pek çok kamu ve sektör temsilcilerinin birikimlerini paylaştıkları 4. WATER LOSS TURKEY FORUM (4. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu) ile katılımcılar ve tüm ziyaretçiler için çok başarılı bir platform olarak gerçekleşti.

 

Uluslararası Medya Partnerleri