AKATED

Yaşadığımız şehirlerin altyapısı her ne kadar günlük hayatımız bakımından gözle görünür olmaktan uzak ise de; en az şehirlerimizin üstyapısı kadar mühimdir. Medeniyetin gerektirdiği su/atık su, elektrik, iletişim, doğal gaz, vb. altyapılarının en ekonomik maliyet ve en azami hizmet ömrü ile insanlara ulaştırılması son derece hayati bir uğraştır.

Altyapı imalatlarının yüksek standartlara haiz olması en birincil hedef olarak değerlendirilmelidir. Bunun için planlama ve projelendirme safhalarından başlayarak malzeme ve işçilik kalitelerinin izlenebilirliği ile denetlenebilirliği büyük önem arz etmektedir.

İnsan eliyle yapılan her şeyin bir ömrü olduğu kabulünden yola çıkılarak, altyapı imalatlarının da eninde sonunda ekonomik ömürlerini tamamlayacaklarını söylemek mümkündür. Yüksek meblağlar yatırılarak gerçekleştirilmiş söz konusu altyapıların ekonomik ömürlerinin uzatılabilmesi ise milli servetin muhafazası manasına gelmektedir.

Şehirleşmenin her geçen gün artmakta olduğu ülkemizde, eskiyen altyapıların yerine açık kazı ile yeniden altyapı yapılması şehir yaşamına hem sosyolojik hem de ticari açıdan pek çok sıkıntı getirmektedir. Yeniden harcanması gereken yüksek meblağlar ise cabası olmaktadır.

Dünya genelinde gelişme gösteren kazısız teknolojiler ile şehir yaşamını olumsuz etkilemeden ve yüksek meblağlı harcamalar gerektirmeden söz konusu eskiyen altyapılar yenilenebilmektedir.

Bilhassa yüksek deprem riski ile karşı karşıya olan ülkemizde, muhtemel bir depremin şehirlerimizdeki mevcut yıllanmış altyapıların çökmesine yol açabileceği; dolayısıyla kazısız teknolojiler ile güçlendirilebilecek altyapıların depremin olumsuz etkisini asgariye indirebileceği ve afet sonrası halkın su/atık su, elektrik, iletişim, doğal gaz, vb. ihtiyaçlarını kesintiye uğramadan devam ettirmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede yaygın şekilde uygulanmakta olan kazısız teknolojilerin ülkemiz genelinde de tanınırlığını ve uygulanırlığını artırmak hedefiyle yola çıkan derneğimiz; ülkemizden ve dünya genelinden pek çok akademisyen, yönetici, mühendis ve uzman kişiler ile hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektir. Bu doğrultuda ülkemizde icra etmeyi düşündüğümüz ulusal ve uluslar arası toplantılara, üniversitelerimizde yapılacak bilimsel çalışmalara, kamu ve özel sektörlerimizin vizyonlarında gerçekleşecek gelişmelere şahit olmanızı diler, katılımlarınızı ümit ederiz.

Lütfen detaylı bilgi için AKATED web sitesini ziyaret ediniz. www.akated.com