BRONZ SPONSORLUK

  • 6 m2 sergi alanı tahsis edilecektir.
  • Fuar içerisinde yapılacak olan Forum’da sponsor firma temsilcisine oturumun 4. konuşmacısı hakkı tanınacaktır.
  • Yazılı ve görsel basında şirket logosu paylaşılacaktır.
  • Katılımcılara verilecek olan dosyalarda, şirket tanıtım broşürü yer alacaktır. (Broşürler 2 sayfayı geçmemelidir, broşürlerin tasarım, baskı ve lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır)
  • Şirkete teşekkür plaketi verilecektir.
  • Şirket Logosu, Forum için hazırlanacak tüm görsel ve basılı materyallerde, resmi internet sitesinde ve Marka Duvarında “Bronz Sponsor” olarak yer alacaktır.
  • Forum’a 4 ücretsiz kayıt hakkı tanınacaktır.